Câu chuyện dự án Câu chuyện dự án

Sweet Success - The story of Mr. Vu Tan Suu in Thanh Hoa province

Ngày đăng 13/07/2021 | 16:45
In Viet Nam, smallholder farmers are turning to beekeeping and other alternative livelihoods for climate-resilient income in an initiative backed by the GCF and UNDP. Da Loc commune, in Viet...

An tâm khi có bão

Ngày đăng 13/02/2019 | 06:11
Việt Nam là một trong mười quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi những hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên và khó...

“Cuối cùng, chúng tôi có một ngôi nhà có khả năng chống chịu thiên tai để bảo vệ cuộc sống và tài sản của chúng tôi”

Ngày đăng 03/01/2019 | 06:06
Bà Nguyễn Thị Mua đang ở trong ngôi nhà chống chịu bão lụt của mình. Bài và ảnh: UNDP Việt Nam / Phan Hương Giang “Lâu nay chúng tôi đã phải chịu rất nhiều trận bão và ngập lụt do nước...

Nhà tình nghĩa giúp thay đổi họ thay đổi cuộc sống

Ngày đăng 13/06/2018 | 10:47
Nhà tình nghĩa giúp thay đổi họ thay đổi cuộc sống

Đi vào nhà trong khi có bão và đi lên gác khi có lụt!

Ngày đăng 13/06/2018 | 10:43
Story and Photo: UNDP Viet Nam/ Phan Huong Giang Việt Nam là một trong mười Quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu theo đánh giá Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu của...