Tin nổi bật Tin nổi bật

Tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai – biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên - Huế
Ngày đăng 03/09/2020 | 14:27

Training on community-based disaster risk management - climate change in Thua Thien - Hue province

Ngày 16/9/2020, Ban quản lý Dự án GCF Chống chịu Biến đổi khí hậu phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Ban quản lý dự án thành phần tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thảo vê lập kế hoạch Hợp phần 3 và Tập huấn về Quản lý rủi ro thiên tai – biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (TOT) tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hoạt động trên được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (Dự án GCF Chống chịu Biến đổi khí hậu) do Quỹ khí hậu xanh tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Theo kế hoạch, Tập huấn về Quản lý rủi ro thiên tai – biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (TOT)  dự kiến được tổ chức vào tháng 7, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chuỗi Tập huấn được lùi lại đến giữa tháng 9/2020.

Tham gia lớp tập huấn là đại diện các cơ quan liên quan đến phòng chống thiên tai ở tỉnh Thừa Thiên Huế như Chi cục Thủy lợi thành phố Huế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, và đại diện huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu cũng thống nhất trách nhiệm của các bên liên quan; cập nhật các kiến thức về biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và rủi ro do biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, có lồng ghép các nội dung nhà an toàn và khôi phục rừng ngập mặn cho cán bộ cấp tỉnh; thống nhất và hướng dẫn về quy trình lồng ghép, tích hợp yếu tố thiên tai và biến đổi khí hậu vào lập kế hoạch phát triển KT-XH và các hoạt động truyền thông tích hợp và đồng thời thống nhất kế hoạch tập huấn và đánh giá rủi ro thiên tai – rủi ro do biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng cho các huyện, xã tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại buổi Tập huấn, các Giảng viên sẽ giới thiệu chương trình tập huấn và đánh giá RRTT-DVCĐ 6 ngày tại cấp xã và hướng dẫn phương pháp thực hiện, Giới thiệu về Gói thông tin rủi ro, hướng dẫn và thực hành công cụ đánh giá RRTT- RRBĐKH, hướng dẫn quy trình Lồng ghép nội dung PCTT & TƯBĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,...  

Lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 16-18/9/2020. Sau lớp tập huấn cấp tỉnh, Dự án GCF chống chịu biến đổi khí hậu sẽ mở rộng các hoạt động tập huấn đến 4 huyện, 20 xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến trong tháng 10-11/2020.