Tin nổi bật Tin nổi bật

Tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai – biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Bình
Ngày đăng 24/06/2020 | 09:40

Ngày 24/6/2020, Ban quản lý Dự án GCF Chống chịu Biến đổi khí hậu phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Ban quản lý dự án thành phần tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai – biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (TOT) tỉnh Quảng Bình.

Hoạt động trên được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (Dự án GCF Chống chịu Biến đổi khí hậu) do Quỹ khí hậu xanh tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Tham gia lớp tập huấn là đại diện các cơ quan liên quan đến phòng chống thiên tai ở tỉnh Quảng Bình như Văn phòng PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, Chi cục Thủy lợi, Hội phụ nữ tỉnh, Chữ thập đỏ tỉnh/huyện, và đại diện các xã thuộc huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Mạnh Hùng, Quản đốc Dự án đã nêu rõ mục tiêu lớp tập huấn là triển khai kế hoạch hoạt động thuộc Hợp phần 3 dự án GCF năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thống nhất trách nhiệm của các bên liên quan; cập nhật các kiến thức về biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và rủi ro do biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, có lồng ghép các nội dung nhà an toàn và khôi phục rừng ngập mặn cho cán bộ cấp tỉnh; thống nhất và hướng dẫn về quy trình lồng ghép, tích hợp yếu tố thiên tai và biến đổi khí hậu vào lập kế hoạch phát triển KT-XH và các hoạt động truyền thông tích hợp và đồng thời thống nhất kế hoạch tập huấn và đánh giá rủi ro thiên tai – rủi ro do biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng cho các xã tại Quảng Bình.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 24-26/6/2020. Sau lớp tập huấn cấp tỉnh, Dự án GCF chống chịu biến đổi khí hậu sẽ mở rộng các hoạt động tập huấn đến 20 xã thuộc tỉnh Quảng Bình, dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2020.

.