UNDP hỗ trợ Việt Nam ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai và đảm bảo tính bền vững về môi trường. Theo Kế hoạch chung giai đoạn 2017-2021, UNDP hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp, cũng như tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu đối với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.

Rừng ngập mặn

Kết quả 2: Tái sinh 4.000 héc-ta rừng ngập mặn ven biển tạo thành các vùng đệm chắn triều cường và sóng biển dâng thông qua việc sử dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên các kinh nghiệm đã thành công.

Các khu vực rừng ngập mặn tạo ra một vùng đệm quan trọng giữa biển và các cộng đồng ven biển. Quỹ GCF sẽ hỗ trợ tái sinh khoảng 4.000 héc-ta rừng ngập mặn ở các khu vực ven biển dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu. Nguồn lực của GCF sẽ cho phép mở rộng quy mô những kinh nghiệm thực tiễn từ các thí điểm khác nhau và tích hợp các kinh nghiệm tốt nhất đã được chứng minh trên thực tế. Những nguồn quỹ bổ sung sẽ cho phép áp dụng các công nghệ kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng ngập mặn được nêu ở trên, cũng như thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo duy trì sinh kế (ví dụ như di dời ao nuôi tôm của cộng đồng bị tác động của việc trồng rừng trong quá trình trồng, tái sinh rừng và việc nuôi tôm vẫn có thể được duy trì tốt). Hợp phần này sẽ được triển khai thực hiện tại 5 tỉnh ven biển là Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Nam, Cà Mau và Nam Định.

Tổng
Mục tiêu:
Tiến độ đạt được: