Progress Reports Progress Reports

29-09-2021
Mô hình sinh kế bền vững: Sản xuất khoai tây hữu cơ tại tỉnh Thanh Hóa

17 Votes

Dự án “Tăng cường năng lực chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” đang hỗ trợ những hoạt động sinh kế bền vững nhằm khắc phục thiệt hại về kinh tế tạm thời do công tác trồng và tái sinh rừng ngập mặn ở tỉnh Thanh Hóa. 
Đến nay, những hoạt động nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia cầm đã mang lại hiệu quả bội thu. Tuy nhiên, người nông dân đang phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn khi buôn bán sản phẩm bởi các yếu tố biến động thị trường, người mua kiểm soát giá cả, hoặc thương lái không có cam kết cụ thể từ doanh nghiệp khi thu mua.

Để tăng cường hỗ trợ cho những thành quả về lâu dài của nông dân, dự án đã phối hợp với Viện Sinh học Nông nghiệp, Công ty thực phẩm Orion Vina và địa phương triển khai canh tác khoai tây hữu cơ trên 30 ha tại 3 xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa.

Tải xuống tài liệu

Tải xuống tệp đính kèm